Услуги

Психологическо консултиране и психотерапия

Педагогическа работа с деца с дезадаптивно и асоциално поведение: при проблеми с ученето, прекомерна стеснителност,  агресиятa; хиперактивност....

Деца надарени: с изключителни способности, различни със своите предпочитания, изискващи особени разбиране и отношение...

Семейно консултиране: отношения родител – дете, възпитание, формиране на самооценката при децата...

Психологическо консултиране и психотерапия

Психотерапия на двойката и семейна психотерапия: при хронични семейни проблеми, но и за постигане на допълнителен комфорт в общуването и пълноценно съжителстване....

Психотерапия при трудности в общуването и емоционален дискомфорт: проблеми в общуването с другия пол; сексуални проблеми; психотерапия за справяне със загуба, развод, физическо и психическо насилие, психически травми; при дистрес, житейски кризи и кризи на възрастта; емоционална нестабилност, проблеми със самоконтрола, патологична ревност...

Психотерапия при невротични разстройства: Обсесивно–компулсивно разстройство; Паническо разстройство; Генерализирана тревожност; Фобийни тревожни разстройства; Разстройства на храненето; Депресия...

Life Coаching / Лайф Коучинг / и подпомагане личностното израстване и усъвършенстването на социалните и комуникативни умения…Подготовка за интервю за работа: презентиране на личностните качества...

Online консултиране се провежда през skypе: svetoslava.cvetkova, след предварителна уговорка за срещата ни на тел. 0988 866 476 или чрез комуникация по email: studio.sveta@gmail.com. Срещата се провежда след заплащането й по банков път: ПИБ „Първа Инвестиционна Банка“ IBAN: BG31FINV91501017123235Относно: Психологическа консултация.