БЛОГ

Психологическо консултиране и психотерапия

           Психотерапия в превод означава „лечение на душата“. Клиничната психологическа работа, в своите аспекти на психологическо консултиране и психотерапия, съдейства душевното здраве в различни негови физиологични, емоционални, ментални, поведенчески, личностни аспекти. Подг

Не се колебайте да „срещнете“ психолога !

          Вярвам, че психологическото консултиране и психотерапия са едни от най-резултатните културни съвременни възможности за подкрепа на личноста. Дали поради липсата на орие

Педагогическа работа с деца и семейно консултиране

         Консултацията с педагог – достъпна, съвременна, необходима, полезна, надеждна компетентна подкрепа за вашето дете, вашето семейство, вашите важни!

        Педагогическата работа с деца и техните семейства задължително предполага специализирана подготовка. Детската психика е мн

Life Coaching / Лайф Коучинг /

         Life Coaching - модерния начин да се научим да постигаме успехите си и удовлетворяваме желанията си. Бърз, точно в целта и подходящ за всеки подход.

       Life Coaching / Лайф Коучинг / няма буквален превод на български език. Life Coacher / Лайф Коуч

Продължителност, конфиденциалност, цени

         Срещата с психолога предполага вашата откровеност, тъй като откритият разговор и информация са условие за разбиране на проблемите ви и точните -базирани на това насоки, които да получите от специалиста. Разбира се нямате задължението да му се доверите на „пърата секунда“, a тогава, ког

Online консултиране

         Online консултациите се провеждат през skypе: svetoslava.cvetkova, след предварителна уговорка за срещата ни на тел. 0988 866 476 или чрез комуникация по email: studio.sveta@gmail.com. Срещата се провежда след заплащането й по банков път: ПИБ „Първа Инвестиционна Банка“ IBAN: BG

ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГ СВЕТОСЛАВА ЦВЕТКОВА - СВЕТА