image

"Срещата“ с психолога е за всеки:

 • Компетентен, културен, модерен подход за справяне с предизвикателствата, съществуващи пред всеки един от нас
 • Работи се чрез психологични средства, щадящи и повлияващи здравословно
 • Постига своевременни резултати с практическо приложение
 • Не задължава с рецепти, а мотивира само чрез твоето собствено разбиране и усещане за ползите от нея –продължаваш, защото си убеден, че това ти върши работа
 • В студиото на психолога никой не те манипулира емоционално, не поставя условия -сам осъзнаваш своите истини и чувства
 • Защитената среда позволява да излезеш от „зоната си на конфорт“ и да опитваш непознатите ти мислене, емоции и поведение
 • Подкрепен и разбран, приет – имаш възможност да се „обърнеш към себе си“ и да изследваш своята уникална реалност, да се провокиваш към самоусъвършенстване
 • Научаваш за различни гледни точки и алтернативи на поведение по-успешни за теб и в твоето амплоа
 • Освобождаваш се от ненужни, дълго теглени, изчерпващи „емоционални товари“
 • Развиваш умения да общуваш пълноценно - да споделяш енергия, приятелство и любов
 • Работиш за твоето здраве и щастие „тук и сега“ и готов започваш промените
 • Научаваш се на зряло и самостоятелно отношение към предизвикателствата пред теб и се задвижваш енергично и вдъхновен в живота – захвърлил „патериците" 

Не се колебайте да „срещнете“ психолога !

 Вярвам, че психологическото консултиране и психотерапия са едни от най-резултатните културни съвременни възможности за подкрепа на личноста. Дали поради липсата на ориентир за това - какво можем да получим в работата с психолога или заради все още съществуващи .....

Психологическо консултиране и психотерапия

   Психотерапия в превод означава „лечение на душата“. Клиничната психологическа работав своите аспекти на психологическо консултиране и психотерапия, съдейства душевното здраве в.различни негови.....

Педагогическа работа с деца и семейно консултиране

     Консултацията с педагог – достъпна, съвременна, необходима, полезна, надеждна компетентна подкрепа за вашето дете, вашето семейство, вашите важни!Педагогическата работа с деца и техните семейства .....

Life Coаching / Лайф Коучинг /

         Life Coaching - модерния начин да се научим да постигаме успехите си и удовлетворяваме желанията си. Бърз, точно в целта и подходящ за всеки подход.  Life Coaching / Лайф Коучинг / няма буквален превод на........

Online консултациите се провеждат през skypе: svetoslava.cvetkova, след предварителна уговорка за срещата ни на тел. 0988 866 476 или чрез комуникация по email: studio.sveta@gmail.com. Срещата се провежда след заплащането й по банков път: ПИБ „Първа Инвестиционна Банка“ IBAN: BG31FINV91501017123235; Относно: ..........

    Срещата с психолога предполага вашата откровеност, т.к. открития разговор и информация са условие за разбиране на проблемите ви и точните -базирани на него насоки, които да получите от специалиста. Разбира се не да му се доверите на „пърата секунда“, a тогава, когато постепенното скъсяване на дистанцията .......

Информация за сайта:

        Здравейте! Този сайт съдържа информация, която ориентира във възможностите ми на професионалист и личност да бъда полезна и подкрепата, която ще намерите при среща с мен. „Срещам“ всеки човек уважавайки го като неповторима по своя същност индивидуалност, със собствен значим потенциал да се самоосъзнава, развива, да твори, да се самоусъвършенства, свързва и раздава. В най-съдържателната си дълбочина нашата „среща“  не се интересува от статуси или т.нар. грешки и оценките на другите. Гледам на самият живот и природата като ценност и без цензура, критика, оценки или етикети търся да разбера и подкрепя Човека в неговия здрав стремеж да се справи с предизвикателствата на своята реалност и се надрастне многостранно, за да се почувства истински енергичен, вдъхновен, „отворен“, жив. Аз не раздавам рецепти, съвети, а подкрепа, разбиране, насоки в откриването на собствената, осъзната уникална „гледна точка“ за пълноценно живеене. Разглеждам психическото, емоционалното като контекст на здравето в неговия най-широк и комплексен смисъл. Предлагам философски идеи и съвсем практически възможности за самовглеждане и самоопознаване, позволяващи разкриване на необходимостите и намиране пътищата към изживяване на цялостно усещане за щастие и жизнен конфорт, повлияващо здравословно и съдействащо подобряването качеството на живот.  При всичко казано до тук държа да стане ясно преди всичко и това, че като „уникална вселена“ всеки човек пречупва преживяването си и оценката му по собствен начин и в този смисъл отношенията в студиото на психолога са изключителни и неповторими, а тяхното съдържание, според мен, е истински обогатяващо. Усмивки !