„Срещата“ с психолога е за всеки

Компетентен, културен и модерен подход за справяне с предизвикателствата, съществуващи пред всеки един от нас. Работи се чрез...

Личностно израстване и решаване на проблеми

Личностното израстване и самоосъзнаване е модерния и резултатен начин да се научим да постигаме успехите си и удовлетворяваме желанията си...

Психологическо консултиране и психотерапия

Психотерапия в превод означава „лечение на душата“. Клиничната психологическа работа, в своите аспекти на психологическо консултиране и психотерапия, съдейства душевното здраве в различни...

Педагогическа работа с деца и семейно консултиране

Консултацията с педагог – достъпна, съвременна, необходима, полезна,  компетентна подкрепа за вашето дете, вашето семейство, вашите важни!