• Магистър Клиничен психолог
 • Магистър Педагог, експерт по девиантно поведение
 • Специализация „Работа с деца и младежи с дезадаптивно поведение“, към Софиийски университет „Св. Климент Охридски”
 • Специализация „Работа с криминално проявени деца и младежи“, към Софиийски университет „Св. Климент Охридски”
 • Специализира Когнитивно – поведенческа психотерапия към Институт по екология на мисленето под супервизията на д-р Петър Василев http://www.cognitive-therapy.org/ , при Българска асоциация по когнитивно – поведенческа психотерпия /http://bacbp.org/
 • Научни разработки: „Някои особености на Аз-образа при 14 годишни деца” дипл. работа ВТУ, 2005г.
 • Научни разработки: „Педагогически аспекти на работата с деца с отклонение в хранителното поведение” дипл. работа СУ, 2001г.
 • Интерес и познания в областта на Аналитична психотелесна психотерапия / Институт за психотелесна психотерапия, APICS – Лугано, Швейцария/ и Westdeutsche academie – Mulheim /WA–Германия/ в академично сътрудничество със СУ “Св. Климент Охридски” и Медицински   университет – София
 • Обучение „Теоретични основи  в Схема терапия“, 2019г. – д-р Алп Караосманоглу,  Международно общество по Схема терапия
 • Обучение „Схема терапия в група“, 2019 г. – д-р Пол Казианик, д-р Елена Романова,  Международна общество по Схема терапия
 • Обучение „Работа с частите на Аза в Схема Терапия“, 2019 г. – проф.  Дейвид Едуардс, Международно общество по Схема терапия
 • Обучение „Обсесивно – компулсивното разстройство и отвъд него: как да работим с комплексни случаи при ОКР (OCD) и разстройство със запасяване (Hoarding disorder)“ – проф. Пол Салковскис, Есенен симпозиум на Бългаска Асоциация по Когнитивно – поведенческа психотерапия, 2019 г.
 • Обучение „Схема терапия при Гранично личностно разстройство и Нарцистично личностно разстройство“, 2020 г. – д-р Алп Караосманоглу, Международна общество по Схема терапия
 • Базово обучение по Позитивна психотерапия 2020-2021г. към Дружество по Позитивна психотерапия в България – ДППБ
 • Член на българското общество по Схема терапия
 • Редовен член на Дружеството на психолозите в Република България с уникален професионален код в регистъра BGRP 2524-2634(6001)