Личностно израстване и решаване на проблеми

Личностното израстване и самоосъзнаване е модерния и резултатен начин да се научим да постигаме успехите си и удовлетворяваме желанията си

Психолога бихте могли да ангажирате като специалист, който да ви асистира и помогне да израстнете личностно и се справите с дадена ситуация в личен план или в кариерен такъв. Например не знаете как да подходите в определена ситуация, засягаща отношенията с вашия партнъор или желания такъв, ваши близки или важни за вас хора. Или пък предстои важно за вас решение за кариерата ви, което може да касае избор на посока в кариерното развитие, развитието на възможностите ви за презентиране на личностните ви качества, подготовката за предстоящо интервю за работа, отношенията на работното място и така нататък.

Работата ви с психолога е ориентирана към това да ви направи по-наясно, по-адаптивни и успешни, по-удовлетворени. Или работите с психолог когато просто искате и знаете, че можете да се справите по –добре, за да успеете да реализирате мечтите си и се нуждаете от насоки, доверен партньор, някой, който е на ваша страна и помага по пътя ви и разбира се някой, който знае как компетентно да ви съдейства и подкрепи.

Да се ангажира психолог е подходящо и полезно и за хора, които усещат емоционален, душевен дискомфорт като следствие например от неосъзнати за личността потребности, останали неудовлетворени.

Също, когато този психичен дискомфорт е свързан с конкретно важно събитие или ситуация, в която се намират.

Често важните решения са съпроводени с борба на мотиви, тези или аргументи и вземането им се преживява като невъзможно и крайно отговорно.

Психологът помага при конфликт с важен за вас човек, когато това ви кара да изпитвате интензивна или дълготрайна тревога, която трудно овладявате.

Неувереността би могло да е свързана с усещането за личностов лимит, което да не позволява да реализирате целите си, да се развиете кариерно или да получите желаното в личен план. Например знаете за себе си, че не сте достатъчно общителни или сте влюбени, но се страхувате от сближаване.

Или имате много неясноти около секса, но сте научени да не говорите за това, още по-малко да питате.

Избираме психолог и когато нямаме отговора, страхуваме се от решението, подтиснати сме без да сме наясно с причините за това.

И когато отдавна не сме се радвали, завиждаме без да се познаваме като такива – завистливи.

Повече сме гневни или търпим, докато не си го „изкараме“ на иначе най-важния и значимия в нашия живот.

Психологът помага и ако се чувстваме емоционално контролирани, манипулирани, объркани в семейството си, но не знаем как да реагираме на това, а и е трудно да споделим нещо толкова лично дори с приятели.

Но и когато приятелите не ни слушат или съветите им са някак неполезни, не точно в целта.

Необръщайки внимание на проблем, той не изчезва, а обикновено се задълбочава, засяга повече сфери от живота ни – продължава да ни кара да се чувстваме зле. Личностното израстване в работата с психолог е профилактика на емоционалното здраве, защото е възможност да отреагирате на потребностите на личността си, да се подкрепите, да се самоусъвършенствате, за да отговорите на предизвикателствата на реалността ЗДРАВО.

Да потърсиш решения при психолога те прави  модерен, културен и широко скроен, както и смел, но най-вече по –здрав от онези, които биха те сметнали за „някакъв луд“ или за „много зле“. В психологията е известно, че колкото са по-малко съпротивите на личността да се срещне със своите страхове и лимити, толкова е по-голяма готовността и възможността й да се справи с тях. Потенциалът ни да се развиваме и самоусъвършенстваме, за да се адаптираме и чувстваме добре, е именно определящия признак за психично здраве.

          Да, психологът е специалист компетентен да съдейства за разрешаване на задълбочени психични проблеми, но той е и специалистът към когото да се обърнете за професионално мнение и информация, да намерите една независима, ползваща ви гледна точка. С него бихте могли да споделите емоционален дискомфорт, да потърсите съдействие при вземане на важно за вас решение и да намерите в негово лице доверен партнъор във важен или труден момент. Също да потърсите насоки и подкрепа по пътя към вашето развитие като личност.  Така – по необходимия на вас начин, да подобрите качеството си на живот и това на вашите важни, семейство, деца. И всичко това недвусмислено, защото е намерило своя уникален израз в собственото ви усещане за здраве, успех и щастие.