Педагогическа работа с деца и семейно консултиране

Консултацията с педагог – достъпна, съвременна, необходима, полезна,  компетентна подкрепа за вашето дете, вашето семейство, вашите важни!

Педагогическата работа с деца и техните семейства предполага специализирана подготовка. Детската психика е деликатна за повлияване, заради специфичните процеси, които се случват по време на израстването и техният интензитет. В детската възраст преживяното и наученото намират значимо и трайно място в душевния свят на личността ни. В този смисъл възпитателното влияние е определящо нашите емоционални и поведенчески ресурси са справяне с предизвикателствата на живота.

          Възпитанието можем да разглеждаме като  „създаване на отношение към“. Означава да преведем на езика на децата нашите вярвания и опит за света, другите, както и за нас самите като човешки същества и личности. Често не си дваме сметка, че това се случва не само в отговорите, които даваме на хилядите въпроси на нашите деца, а в контекста на цялостното ни общуване с тях, на начина, по който присъстваме в живота им и включително с нашето собствено отношение към самите себе си. Подражавайки децата се превръщат в наше огледало и в този смисъл биха могли да бъдат една неподправена обратна връзка, полезен отговор за нашето родителстване. Съвсем добронамерено се случва да избираме поведение, което ощетява децата ни и ги кара да страдат, допускайки да се ръководим от погрешни убеждения. Често, въпреки че сами сме изпитали на гърба си някои със сигурност вредни подходи на нашите собствени родители, продължаваме да ги пренасяме в общуването с децата си, защото нямаме тяхна алтернатива, но и още по-често напълно несъзнавано, без да си даваме сметка за това. Когато човечето, което най-много обичаме, ни даде да разберем, че нещо не е както трябва и не се чувства добре, като родители обикновено изпитваме объркване – „но нали правя всичко за него“ или дори се ядосваме, или пък сме сколонни да игнорираме до задълбочаване на проблема. Всички сме наясно, че е невъзможно да сме безпогрешни и не е оправдано при цялата достъпна информация, както и възможности за компетентна подкрепа, да се поддаваме на предрасъдъци като „ще си помислят, че съм лош родител, лош човек или, че нашето семейство не знае това или друго“, за да не потърсим необходимото съдействие на педагога. Ако вие като родители умеете да намирате решения, позволявате си да се развивате, „изправяте“ се след грешка, извинявате се, показвате си, че се приемате такъв -не идеален, обичате се без условия и не забравяте, когато се справяте да споделяте удоволствието от успеха- да си кажете „браво“, така и ще се себеоценяват вашите най-важни. И обратно –ако се крием от истината, ако мнението на т.нар. други е толкова важно, че да пренебрегнем здравето и радостта – собствената и на нашите важни, така неуверено ще е и нашето дете. Случва се да се срещам с родители, чийто нагласа е да платят на детски терапевт, който „някак там да реши нещата“, което е невъзможно именно заради определящата роля и позиция на родителя в света на неговото дете и необходимостта точно той да е там и споделя мислите и чувствата си, да го обича и разбира, за да създаде дома, където детето да изрази също себе си. В този смисъл освен педагогическите и индивидуални подходи за диагностициране и повлияване психичния статус в работата ми с деца, като специалист насочвам педагогическите консултации не по-малко и към повишаване информираността на родителите по темите отглеждане и възпитание на децата, развиване на възможностите им за самоанализ и разбиране значимостта на откровената свързаност и комуникация в семейството за създаване на здравословна и стимулираща всеки член на семейството атмосфера.

Колкото по-навременно се отреагира с нужното разбиране и компетентно на детския дискомфорт, толкова по-малка е вероятността от задълбочаване на проблем. Трябва да се знае, че в детска възраст бележат начало сериозни психични разстройства, които като повечето заболявания изискват своевременно лечение, от което зависи тяхното положително повлияване.

         Няма по-здрав коректив от необременената естествена детска природа. Проблемите при децата са най-силно „светещата лампа“, коята сигнализира отговорните за тях, да обърнат внимание и се задвижат към подкрепа тяхната уязвимост и безпомощност, което е определящо възможностите им да се „реализират щастливи“.

Профилактика на детските проблеми е създаването на една здрава, стимулираща детското развитие среда, което предполага внимание към особеностите на детския потенциал – творчески или интелектуален, физически и към всякаквите уникални човешки заложби. Като педагог и психолог се стремя компетентно да оказвам необходимото на семейството съдействие към разкриване, разбиране и носочване на  детския талант и възможности и намирането на съответните за това отношение и общуване с ДЕТЕТО.