Психологическо консултиране и психотерапия

Психотерапия в превод означава „лечение на душата“. Клиничната психологическа работа, в своите аспекти на психологическо консултиране и психотерапия, съдейства душевното здраве в различни негови физиологични, емоционални, ментални, поведенчески аспекти на личността. Подготовката на специалиста компетентен да лекува душата изисква многопластови познания в областта на психологията, философията, здравето. Академичната магистърска подготовка е база от компетенции, които се надграждат от специализирани средства и подходи за анализ и лечение на психичния дискомфорт и разстойства на психиката.

     Специализираната ми подготовка разглежда психичните проблеми през примата на когнитивно-поведенческата психотерапия. Kогнитивно-поведенческата психотерапия е концепция, която има дългогодишно развитие и доказани психотерапевтични резултати. Нейни принципи са базови за съвремената резултатна психотерапия.

Когнитивно-поведенческата психотерапия работи през осъзнаване взаимното влияние на нашите мисли, чувства и поведение. Като съвременна психотерапия предлага атмосфера, в която клиента да се почувства сигурен и готов да отговори с помощта на психотерапевта на своите питания, на своите потребности, да преразгледа някои оказали се вредни или ненужни убеждения и да опита в една защитена среда нов стил на поведение. Всичко това съдейства в работата ми с клиента за откриването на уникалното негово амплоа на изразяване и общуване с другите и света, на свързаност със самия себе си и изживяването на вдъхновение, енергия, оптимизъм, любов.

Когнитивно-поведенческата психотерапия постига бързи и трайни резултати в лечение на невротичните разстройства. Изключително добре повлиява Обсесивно–компулсивно разстройство, Паническо разстройство; Генерализирана тревожност; Фобийни тревожни разстройства; Разстройства на храненето;  Депресия…

Когнитивно-поведенческата психотерапия разрешава конфликтите в двойката и е много успешна при семейната терапия.

Подготовката на психотерапевта изисква на много важно място да е преминал през самоопознаване на собствените си характерови особености и личностно израстане. И тъй като прогреса на познанията в областта на психичното здраве и този на личностно самоусъвършенстане е перманентен, вярвам, че професионалната му отговорност изиска той самият да не спира да се развива и супервизира. В процесът на своето изграждане като компетентност и личност търси да открие собствен професионален стил- израз на максимата: „Съществува психотерапевт, а не психотерапия“. В този смисъл в работата си използвам освен всичко натрупано като академични познания от университетските магистърски програми, когнитивно-поведенческата парадигма, психотелесни подходи, утвърдени медитивни техники за дишане и релаксация и познания в областа на здравето, както и всичко придобито като професионален и личен опит. Моята професионална и житейска философия най-общо разглежда човека в неговата цялост, където мисъл, чувства и емоции, тяло, поведение са взаимосвързани и взаимноповлияващи се. Вярам, че отговорите са в разбиране същността на природата- движението, усещането за хармония и баланс, преживяване на радостта от живота. Както и разбирайки здравето в контекста на неговия най-широк смисъл като резултат от познаването, приемането и отговарянето на най-естествените природни необходимости и същност на човека.

Комплексната гледна точка към причините за дискомфорта на човека налага в моята практика осигуряването на екипно сътрудничество с доказани професионалисти в своята област, когато специфичен проблем изисква това.