„Срещата“ с психолога е за всеки

 • Компетентен, културен и модерен подход за справяне с предизвикателствата, съществуващи пред всеки един от нас
 • Работи се чрез психологични средства, щадящи и повлияващи здравословно
 • Постига своевременни резултати с практическо приложение
 • Не задължава с рецепти, а мотивира само чрез твоето собствено разбиране и усещане за ползите от нея –продължаваш, защото си убеден, че това ти върши работа
 • В студиото на психолога никой не те манипулира емоционално, не поставя условия -сам осъзнаваш своите истини и чувства
 • Защитената среда позволява да излезеш от „зоната си на конфорт“ и да опитваш непознатите ти мислене, емоции и поведение
 • Подкрепен, разбран, приет – имаш възможност да се „обърнеш към себе си“ и да изследваш своята уникална реалност, да се провокиваш към самоусъвършенстване
 • Научаваш за различни гледни точки и алтернативи на поведение по-успешни за теб и в твоето амплоа
 • Освобождаваш се от ненужни, дълго теглени, изчерпващи „емоционални товари“
 • Развиваш умения да общуваш пълноценно – да споделяш енергия, приятелство и любов
 • Работиш за твоето здраве и щастие „тук и сега“ и готов започваш промените
 • Научаваш се на зряло и самостоятелно отношение към предизвикателствата пред теб и се задвижваш енергично и вдъхновен в живота – захвърлил „патериците“